Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Nov 12, 2019

AIKs sportchef är gäst i programmet och visserligen fokuserar vi en del på vad som gick snett 2019, men framförallt vad AIK ska förändra och förbättra 2020. Potentiella värvningar kommenteras, potentiella försäljningar likaså...