Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Nov 18, 2019

Vi bjuder in Fredrik Söderberg för att prata om beslutet att stänga Etage 3, publikrekrytering, förbättringsområden och vad AIK ska göra för att bli flest på läktarna - igen. Svanemar och Hofmann passar också på att prata ned avsnittet med BW.