Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jan 20, 2020

Vi tar ner förra veckans avsnitt med Patric Jildefalk. Vi tar ned årets första match mot Karlstad. Synar det nya spelsystemet och vad det bör kunna innebära för försäljningar men också värvningar... Vi delar också ut en skopa till en viss spelare, till klubben och så har vi en uppmaning till supportrarna.