Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jan 27, 2020

Frälsaren är på plats. Men räcker det? Stort fokus på matchen mot VSK. Hur långt vi kommit i den nya spelmodellen men också, givetvis, Silly-snack där vi inte riktigt är överens...