Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jan 31, 2020

Vi tryckte rec direkt på slutsignal uppe i Sundsvall för att summera inomhusmatchen mot GIF Sundsvall. En del ris, en del ros och givetvis lyckönskningar till Elias Hadaya. Som vanligt i dessa tider - lite Silly också.