Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Mar 24, 2020

Vi bjuder in Tobias Larsson, inte bara ansvarig för sociala medier och tidigare SLO, utan även ordförande för fackklubben och därmed väldigt aktuell med tanke på det rådande läget. Vi kollar hur läget är på kontoret och vad korttidspermitteringen innebär. Dessutom - mardrömselvor genom åren...