Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jun 1, 2020

Äntligen ser vi ljuset i tunneln. Äntligen ska AIK spela fotboll igen. Vi går igenom lite av rubrikerna sedan vi hörde senast och så blickar vi givetvis framåt. Både kort- och långsiktigt.