Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jun 8, 2020

Vi är inne i premiärveckan och vad passar då bättre än att bjuda in den nya (nåja) sportchefen Henrik Jurelius. Vi pratar om omkullkastade planer, framtidsutsikter, Alexander Milosevic och vad vi egentligen kan förvänta oss av AIK á 2020. Dessutom lite grillning när vi låter Jurelius prata om tvivel runt honom i sportchefsrollen.