Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jul 13, 2020

Tålamodsprövningen är ett faktum. Visst, vi förstod att det skulle hacka lite inledningsvis. Men får det verkligen vara såhär uselt? Hur långt är tålamodet? Och går det ens att fortsätta när utvecklingskurvan pekar så kraftigt åt fel håll?