Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jul 25, 2020

Det stormar i AIK. Men är det inte då vi är som bäst? Det ryktas om ny tränare från och med måndag. Vad tror vi? Hur ser listan ut på tänkbara ersättare? Och juste, det är derby också...