Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Jul 27, 2020

Derbyt är förlorat. Rikard Norling är sparkad. Kan det blåsa kallare stormar? Kan himlen vara mer grå? Hur hamnade vi egentligen här och vad måste göras för att gå vidare. Många frågor och kanske inte så många svar i detta avsnitt - men vi försöker.