Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Aug 4, 2020

Bartosz har gjort sin första match. Vad såg vi? Vad gillade vi? Vad behöver bli bättre? Kort analys av motståndarna Elfsborg, men givetvis mest fokus på vad vill se från Bartosz Boys och vad vill att Henrik Jurelius presenterar snart (nu!)...