Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Oct 5, 2020

Seger borta mot tuffa Östersund. Ett ordentligt styrkebesked. Dessutom lite summering av sommarfönstret då de europeiska transferfönstret stänger idag, samt fortsatta spekulationer kring hur AIK resonerar inför bygget av truppen 2021.