Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Oct 7, 2020

Sveriges bästa sportjournalist Erik Niva tar plats i gäststolen. Det blir ett samtal som till stora delar handlar om boken om Martin Mutumba - men också om klubbidentitet, förändringsarbeten, Björn Wesström och att oavsett resultat kunna vara stolt över sin klubb.