Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Dec 18, 2020

Vi fortsätter summera säsongen, men framförallt blicka framåt. Vi gör det tillsammans med sportchef Henrik Jurelius. Scouting? Avvakta eller gasa? Att bygga en trupp? Svårigheterna som väntar och mycket annat.