Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör


Dec 22, 2020

...för 2020 alltså. Vi summerar Bartosz och Jurelius mediaveckor. Vi svarar på lyssnarfrågor och vi blickar framåt mot ett januarifönster som troligtvis kommer handla mer om ut än in. Tack för 2020, vi hörs på andra sidan.