Preview Mode Links will not work in preview mode

Testa Stör

Apr 1, 2021

Stora nyheter för Testa Störs framtid - men förutom det så snackar vi givetvis om att Alexander Den Store, Milosevic alltså, är tillbaka! Vad får det för effekter? Vad betyder det? Tihi till AFC och så tar vi ett grepp om diskussionen kring ett eventuellt B-lag.